קורסים והדרכות

מה אנחנו מציעים?

1
ביצוע של סקרי נגישות
2
בניית תכנית להנגשה
3
ליווי הנגשה של מקומות בהן ניתן השירות
4
הדרכת עובדים ומנהלים
5
שימור ותחזוקה של הנגישות לאורך זמן

חברת "נגישות לכל" יצרה תכנית ייחודית לארגונים הכוללת הדרכות עם מרכיב התנסותי-חווייתי בכדי להציג את עיקרי דרישות החוק, וכן להקנות לנותני השירות ידע על אנשים עם מוגבלות וכללי ההתנהגות עימם.

מפגשי ההדרכה כוללים התנסות חווייתית בקבלת שירות, תוך התמקדות בצרכים וברגשות המתעוררים אצל לקוחות עם מוגבלות, בבואם לצרוך את השירותים השונים הניתנים על ידי החברה.

בנוסף, חברת "נגישות לכל" עורכת קורס רכזי נגישות ייחודי ומקצועי המספק תכנים רבים המאפשרים לארגון:

א. להכשיר "רכז נגישות" בארגון בהתאם לדרישות החוק.

ב. להקנות ידע וכלים המבוססים על ניסיונם העשיר של מרצי הקורס בהנגשה ושיפור של מערך שירותי הארגון.

ג. להציג טכניקות ניהוליות לניהול מתמשך של נושא הנגישות והתאמתו למטרות העסקיות של הארגון, תוך הבאת ערך מוסף כגון שיפור ברמת השירות.

 

Translate »