נגישות השירות

מה אנחנו מציעים?

1
ביצוע של סקרי נגישות
2
בניית תכנית להנגשה
3
ליווי הנגשה של מקומות בהן ניתן השירות
4
הדרכת עובדים ומנהלים
5
שימור ותחזוקה של הנגישות לאורך זמן

ב-25 באוקטובר 2013, נכנסו לתוקפן תקנות הנגישות בשירות (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות [התאמות נגישות לשירות], התשע"ג – 2013). התקנות מגדירות שורה של דרישות לנגישות בארבע תחומים עיקריים:

א.      נגישות במקום בו ניתן שירות.

ב.       נגישות במידע הניתן כחלק מהשרות.

ג.        נהלים ותהליכי שירות.

ד.       הדרכות עובדים.

 

השירות שאנו מציעים לצורך עמידה בתקנות כולל את המרכיבים הבאים:

 

א. במסגרת השירות נציגי החברה מבצעים בדיקות ומיפוי הפערים בנגישות לקבלת קהל, בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לרבות בדיקת מעבר פנוי בין פריטי ריהוט וחפצים כבדים או מקובעים, שילוט והכוונה, עמדות שירות לקבלת קהל, שולחנות, מושבים, מדפים, וכן כל הנדרש בתקנות הנ"ל בהקשר של נגישות במקום בו ניתן השירות.

ב. בהתאם לתוצאות המיפוי, בניית תכנית עבודה להסרת החסמים וביצוע ההתאמות הנדרשות כולל כיסוי כל תחומי הידע הנדרשים לכך (כגון אביזרי עזר).

ג. מעקב אחר ביצוע התאמות ותקינותן.

ד. בחינה וסיוע בגיבוש תכנית ההדרכה לנושא הנגישות בשירות עד לאישור תכנית ההדרכה על ידי המורשה (כפי הנדרש בתקנה 89 בתקנות נגישות השירות).

ה. גיבוי כל התהליך בתיעוד מתאים (כגון תכניות עבודה, איסוף נתונים, דיון ומסקנות, רשימת התאמות נחוצות, תכניות הדרכה ועוד).

 

Translate »