הנגשת בתי עסק

מה אנחנו מציעים?

1
ביצוע של סקרי נגישות
2
חידוש רישיון העסק לרשות המקומית
3
ליווי הנגשה של מקומות בהן בוצע הסקר
4
הדרכת עובדים ומנהלים
5
שימור ותחזוקה של הנגישות לאורך זמן

כדי שהשירות לציבור יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, קבע המחוקק כי בתי עסק ומקום בו ניתן שירות לציבור, לפי קביעת החוק והתקנות, יהיה חייב לבצע התאמות נגישות, המפורטות בתקנות הנגישות של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וחוק התכנון והבנייה.

עסק טעון רישוי, שהוא מקום ציבורי ( לרבות מסעדה, בית קפה או בר)  או שירות ציבורי, זכאי לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית, בהתקיים שניים מהתנאים הבאים במצטבר:

א. העסק מקיים את הוראות הנגישות הקבועות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בתקנות ובתקנים המחייבים.

ב. ניתנו חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה.

חברת "נגישות לכל" מעמידה לרשות עסקים קטנים ובינוניים צוות מיומן וזמין לביצוע סקרי נגישות ומתן חוות דעת של מורשה נגישות כפי שמוגדר בחוק לצורך ביצוע וקידום הליכי הרישוי המתבקשים מול הרשות המקומית.

במהלך הבדיקה יינתן דגש מיוחד לתקנות ולקיום לוחות הזמנים שקבע המחוקק והאם חלים פטורים על בעל העסק.

 

Translate »