חזון וערכים

חזון וערכים

 

 

 

 

 

 

חזון וערכים

אהבת אדם - הכרה באנושיות, סובלנות ופתיחות כעקרונות המבטאים הערכה וכבוד הדדיים ביחסים בינאישיים. אהבת אדם באשר היא באה לידי ביטוי בראיית החברה ובעשייה למען הקהילה, שהם חלק ממנה.

מקצוענות - כישורים מקצועיים, ידע וניסיון הנשענים על תהליך מתמיד של למידה ושיפור. כמובילים בתחום הנגישות, מטפחת החברה ועובדיה את הכישורים והידע בצורה המיטבית, חותרים למצוינות ומאמצים כללי התנהגות ערכיים, כחלק בלתי נפרד מהמקצוענות.

יושרה - יושר אישי, טוהר מידות וניקיון כפיים, ופעולה לאורם של עקרונות ההגינות, האמינות והשקיפות. יושרה מבטאת את האיכות האנושית של המקצוען, וכחברה המעניקה שירותים המופנים לאנשים עם מוגבלויות, החברה ועובדיה מחויבים ביחסיהם עם הלקוחות החיצוניים והפנימיים, כדי להיות ראויים לאמונם ולספק להם את השירות לו הם מצפים.

יוזמה - התעוררות לפעולה חדשה, המשיגה את מטרותיה ומגשימה את היעדים.יוזמה מתמדת - ארגונית ואישית - היא מאבני היסוד של ארגון עסקי בעידן המודרני, הפועל בסביבה תחרותית דינמית ומשתנה. גילוי יוזמה בשירות, פתיחות לשינויים והעזה ליצור חידושים בכל תחום פעילות הם שמנחים ומבדלים את החברה ועובדיה ממתחריה.

מחויבות - הזדהות עם הדרך ומטרותיה ואימוצה כדרך חיים.מחויבותם זו באה לידי ביטוי בגילוי מעורבות ואכפתיות ובלקיחת אחריות אישית ומשותפת להצלחת החברה ולקוחותיה.

Translate »