סקר נגישות

מה אנחנו מציעים?

1
ביצוע של סקרי נגישות
2
בניית תכנית להנגשה
3
ליווי הנגשה של מקומות בהן ניתן השירות
4
הדרכת עובדים ומנהלים
5
שימור ותחזוקה של הנגישות לאורך זמן

ב-22 ביוני 2012 נכנסו לתוקף תקנות המחייבות התאמת בניינים ועסקים המשרתים ציבור, לאנשים עם מוגבלויות. לפי התקנות בכל בניין ציבורי קיים וכן בניין שבו ניתן בו שירות לציבור, יש לבצע התאמות הנוגעות לנגישות למבנים, לתשתיות ולסביבת הבניין, זאת בד בבד עם התאמות שירות חיוניות . המטרה היא לאפשר לאנשים עם מוגבלות להתנהל בבניין ציבורי ולקבל שירות באופן שוויוני, מכובד ועצמאי.

חברת "נגישות לכל " מציעה לארגון תפיסה ייחודית הכוללת מקסימום נגישות תוך בחינת חלופות פטור הקיימות. להלן שלבי הביצוע:

שלב א'- מיפוי מקדים של הארגון בנושא נגישות מבנים ושירות. המיפוי כולל קבלת נתונים אודות העסק , המבנים, צרכים ודרישות הנגשה בכלל היחידות הרלוונטיות.

שלב ב'- ביצוע סקר שטח בנגישות מבנים ונגישות השירות .

שלב ג'- בניית תכנית ביצוע על פי דרישות תקנות הנגישות עבור מבנים ושירות.

שלב ד' - גיבוש חוות דעת משפטית, תוך התמקדות בבחינת חלופות פטור נגישות ודחיית ביצוע.

שלב ה' – בחירת חלופות ביצוע בהתחשב בתוצאות חוות הדעת המשפטית וליווי הנחיות ביצוע .

שלב ו'- ליווי הביצוע מול הארגון.

שלב ז'- שמירה על הנגישות הקיימת אחר הביצוע.

חברת "נגישות לכל" ביצעה ומבצעת פרויקטים רבים בתחום הנגישות מול חברות מובילות בשוק. צוותי החברה ישמחו להעמיד לרשותך צוות מקצועי, מיומן ובעל הכרה והכשרה בנושא התקנים והתקנות הקבועות בחוק.

 

Translate »